Forum.Koloidne.sk • Sprievodca pre značky BBCode

Forum.Koloidne.sk

Diskusné FÓRUM o zdravi, alternativnej medicíne, koloidné striebro, koloidné zlato, koloidná med, koloidný zinok, koloidné minerály, mesosilver

Prihlásenie | Registrovať

Sprievodca pre značky BBCode
Úvod
Čo sú značky BBCode?

Formátovanie textu
Ako vytvoriť text formátovaný tučne, kurzívou či podčiarknutý?
Ako zmeniť farbu a veľkosť písma?
Je možné spájať formátovacie značky?

Citácia a pevná šírka textu
Ako vytvoriť citáciu?
Zapísanie zdrojového kódu alebo pevná šírka textu

Generovanie zoznamov
Vytváranie jednoduchého zoznamu
Vytváranie štruktúrovaného zoznamu

Vytvorenie odkazu
Odkaz na iné webové stránky

Zobrazenie obrázkov v príspevkoch
Vloženie obrázka do príspevku
Vloženie prílohy do príspevku

Ďalšie záležitosti
Môžem si pridať svoje vlastné značky?

 

Úvod

» Čo sú značky BBCode?
Značky BBCode je špeciálna implementácia HTML kódu. Používanie týchto značiek vo vašich príspevkoch povoľuje administrátor. Navyše môžete pri odosielaní príspevku dodatočne zakázať používanie značiek v jednotlivých príspevkoch. Značky BBCode sú veľmi podobné štýlu HTML, príkazy sú zapísané v zložených zátvorkách [ a ] namiesto < a > a určujú ako a či bude určený text zobrazený. V závislosti na používanej šablóne fóra môže byť používanie zjednodušené pridaním rozhrania umiestneného nad text rozpísanej správy, v ktorom je možné jednotlivé značky zadávať pomocou myši. Aj napriek tomu by ste si mali tohto sprievodcu prečítať.

Hore


Formátovanie textu

» Ako vytvoriť text formátovaný tučne, kurzívou či podčiarknutý?
Značky BBCode obsahujú príkazy umožňujúce rýchlu zmenu štýlu vášho textu. Toto môžete dosiahnuť nasledujúcimi postupmi.
 • Ak chcete písaný text označiť tučným písmom, uzavrite ho medzi [b][/b], príklad: [b]Ahoj[/b].
  Výsledkom je Ahoj.
 • Ak chcete text podčiarknuť, uzavrite ho medzi [u][/u], príklad: [u]Dobrý deň[/u].
  Výsledkom je Dobrý deň
 • Ak chcete text písať kurzívou, uzavrite ho medzi [i][/i], príklad: Toto je [i]ukážka[/i].
  Výsledkom je: Toto je ukážka.

Hore

» Ako zmeniť farbu a veľkosť písma?
Na zmenu farby alebo veľkosti textu je určených niekoľko príkazov. Majte na pamäti, že výstup bude zobrazený v závislosti na vašom prehliadači a systéme:
 • Ak chcete zmeniť farbu textu, uzavrite požadovaný text medzi [color=][/color]. Môžete použiť buď názvy farieb (napr. red, blue, yellow atď.) alebo odpovedajúce hexadecimálne kódy farby, napr. #FFFFFF, #000000. Na príklade si ukážeme ako vytvoriť červený text:

  [color=red]Ahoj![/color] alebo [color=#FF0000]Ahoj![/color].
  Výsledkom bude Ahoj!.
 • Zmenu veľkosti textu vykonáme podobne použitím [size=][/size]. Táto značka je závislá na šablóne fóra, väčšinou má preddefinované číselné hodnoty, ktoré majú priradenú odpovedajúcu veľkosť písma v percentách, začínajúc od 20 (veľmi malé písmo, najmenej viditeľné) až po 200 (veľmi veľké). Ukážka:

  [size=30]MALÉ[/size].
  Výsledkom je MALÉ,

  zatiaľ čo

  [size=200]VEĽKÉ[/size]

  zobrazí text VEĽKÉ.

Hore

» Je možné spájať formátovacie značky?
Áno, toto je možné, na nasledujúcom príklade si ukážeme ako správne tieto značky zapísať:

[size=200][color=red][b]Pozri sa[/b][/color][/size].

Výsledkom je: Pozri sa.

Neodporúčame označovať takýmto spôsobom príliš veľa textu! Pokiaľ nedodržíte postupnosť ukončení značiek v poradí, v akom boli vkladané, bude text zobrazený chybne! Vždy je potrebné uzavierať značky v postupnosti, v akej boli zadané. Pozrite sa na nasledujúcu ukážku, kde sú značky nekorektne uzavreté:
[b][u]Toto je zle[/b][/u].

Hore


Citácia a pevná šírka textu

» Ako vytvoriť citáciu?
Sú dva spôsoby zadania citovaného textu, s uvedením autora a bez neho.
 • Ak použijete funkciu Citovať, všimnite si, že do vašej správy je vložený blok textu uzavretý do [quote=""][/quote]. Tento spôsob pridá k citácií poznámku o autorovi citácie, prípadne iný údaj, ktorý zadáte. V nasledujúcom príklade si ukážeme ako zadáme text, ktorý vyslovil Karol Novák:

  [quote="Karol Novák"]Toto je text, ktorý vyslovil tento pán.[/quote]

  Výsledkom bude automatické pridanie textu "Karol Novák napísal:" a text citácie. Pamätajte, že meno musíte zadať do úvodzoviek "", nie sú len voliteľné.
 • Druhým spôsobom je citovať iba text. Požadovaný text, ktorý chcete citovať, uzavrite medzi [quote][/quote]. Keď si zobrazíte výsledok takejto správy, daný text bude zobrazený v oddelenom bloku.

Hore

» Zapísanie zdrojového kódu alebo pevná šírka textu
Ak chcete vložiť kus kódu alebo čokoľvek, čo vyžaduje pevnú šírku (písmo typu Courier), uzavrite text medzi [code][/code].

Napríklad: [code]echo "Toto je kód";[/code].

Celé formátovanie použité v rámci [code][/code] je po zobrazení vynechané. Zvýraznenie syntaxe PHP je možné použitím [code=php][/code]. Toto sa odporúča na zvýšenie čitateľnosti zadaného kódu PHP.

Hore


Generovanie zoznamov

» Vytváranie jednoduchého zoznamu
Značky BBCode obsahujú aj príkazy na vytváranie zoznamov. Podporované sú dva druhy zoznamov, jednoduchý a štruktúrovaný rovnako ako ich HTML ekvivalenty. Jednoduchý zoznam zobrazí jednotlivé položky zoznamu postupne pod sebou oddelené odrážkou. Na vytvorenie zoznamu použite [list][/list] a definujte jednotlivé položky pomocou [*]. Pozrite sa na nasledujúcu ukážku jednoduchého zoznamu:

[list]
[*]červená
[*]modrá
[*]zelená
[/list]

Toto vytvorí zoznam:
 • červená
 • modrá
 • zelená

Hore

» Vytváranie štruktúrovaného zoznamu
Druhým spôsobom je vytváranie štruktúrovaných zoznamov. Od predchádzajúceho typu sa líši znakom pred textom jednotlivých položiek, namiesto bodky je tu použitý niektorý z dvoch spôsobov vzostupného označenia položiek zoznamu. Na vytvorenie číslovaného zoznamu použite [list=1][/list], pre abecedný zoznam zase [list=a][/list]. Jednotlivé položky zoznamu definujete pomocou [*]. Pozrite sa na nasledujúcu ukážku:

[list=1]
[*]červená
[*]modrá
[*]zelená
[/list]

Výsledkom bude
 1. červená
 2. modrá
 3. zelená
Na vytvorenie abecedného zoznamu použite:

[list=a]
[*]prvá možná odpoveď
[*]druhá možná odpoveď
[*]tretia možná odpoveď
[/list]

Výsledkom bude
 1. prvá možná odpoveď
 2. druhá možná odpoveď
 3. tretia možná odpoveď

Hore


Vytvorenie odkazu

» Odkaz na iné webové stránky
Značky BBCode podporujú množstvo spôsobov vytvorenia odkazov URL na iné internetové stránky:
 • Prvým spôsobom je použiť značku [url=]text[/url], za znak = potom doplníte URL adresu, na ktorú chcete odkazovať. Pozrite sa na nasledujúci príklad odkazujúci na server phpBB.com:

  [url=http://www.phpbb.com/]Navštívte phpBB![/url]

  Týmto sa vygeneruje odkaz Navštívte phpBB!. Pamätajte, že pokiaľ kliknete na tento vytvorený odkaz, otvorí sa v rovnakom alebo novom prehliadača, záleží na jeho nastavení.
 • Ak chcete zobraziť URL priamo ako odkaz použite nasledujúci postup:

  [url]http://www.phpbb.com/[/url]

  Týmto sa vygeneruje odkaz http://www.phpbb.com/.
 • V prípade zadania syntakticky správnej URL adresy aj bez začiatočného http:// do textu príspevku sa táto automaticky zmení na odkaz. Skúste napríklad zadať do príspevku www.phpbb.com a uvidíte, že sa vám text vo výsledku zobrazí automaticky ako odkaz www.phpbb.com.
 • Obdobným spôsobom sa dajú vytvárať aj odkazy na e-mailové adresy, zadajte požadovanú e-mailovú adresu podľa príkladu:

  [email]no.one@domain.adr[/email]

  Výsledok potom bude no.one@domain.adr alebo môžete zadať v texte príspevku no.one@domain.adr a adresa sa opäť automaticky premení na odkaz.
Ako aj pri ostatných značkách BBCode, môžete URL odkaz zadať medzi ktorékoľvek ďalšie značky: Ak uzavriete URL medzi [img][/img] (viď nasledujúca otázka) môže byť odkazom aj obrázok. Nesmiete však zabudnúť na správnu postupnosť uzatvárania značiek.

[url=http://www.google.com/][img]http://www.google.com/intl/en_ALL/images/logo.gif[/url][/img]

je nesprávne a môže to viesť až k odstráneniu vášho príspevku. Takže pozor.

Hore


Zobrazenie obrázkov v príspevkoch

» Vloženie obrázka do príspevku
Značky BBCode ďalej umožňujú vkladanie obrázkov do textu príspevku či správy. Pri vkladaní obrázkov pamätajte na dve zásadné veci: väčšina používateľov nemá v láske príspevky s veľkým množstvom obrázkov a vkladaný obrázok už musí byť na internete (nestačí, aby existoval na vašom počítači, pokiaľ na ňom nemáte vlastný webový server). Na zobrazenie obrázka musíte uzavrieť jeho URL adresu medzi [img][/img]. Napríklad:

[img]http://www.pcforum.sk/templates/white/images/logo_left.gif[/img]

Ak zadáte URL adresu obrázku medzi [url][/url], môže byť odkazom obrázok, napr.

[url=http://www.pcforum.sk/][img]http://www.pcforum.sk/templates/white/images/logo_left.gif[/img][/url].

Výsledkom bude

Hore

» Vloženie prílohy do príspevku
Prílohy je možné pridávať pomocou novej značky BBCode [attachment=][/attachment], ak je funkcia pridávania príloh povolená administrátorom a máte príslušné práva na ich vytváranie. V okne písania príspevku sa nachádza rozhranie, pomocou ktorého môžete vkladať prílohy.

Hore


Ďalšie záležitosti

» Môžem si pridať svoje vlastné značky?
Ak ste administrátor fóra a máte dostatočné oprávnenia, môžete pridávať ďalšie značky BBCode v sekcii Vlastné značky BBCode.

Hore


Všetky časy sú v UTC


Skočiť na:  
cron

Pocitadlo.sk